Products

Skraal Shop

10.00

Skraal Live 2014

Image of Skraal Live 2014

Release 12-12-2015, Smd-records.

01 Intro
02 Swart jilt
03 We ride
04 Disel
05 Myn kroechje
06 Lit se mar prate
07 Mei elkoar
08 Wa hat myn sjek
09 Draak fan in wiif
10 We gean ut
11 Dopje dr noch ien